LMB projekterar och installerar kompletta maskinanläggningar för transport, blandning och lagring av pulver och granulat. Vi levererar även enskilda maskinkomponenter och individuellt utformade utrustningar efter dina önskemål. LMBs verksamhetsområden är livsmedels-, kemi-, plast-, cement- och energiindustrin.

Från idé till väl fungerande anläggning

Vi har både den projekteringserfarenhet och den höga tekniska kunskap som krävs för att ta ansvar för hela processlinjen. Du kan tryggt lita på att vi är väl insatta i problematiken i samtliga branscher vi arbetar med.

Pulverlogistik

Hur hanteras och transporteras ett pulver eller granulat på allra bästa sätt? Låt oss hjälpa dig att hitta en optimal lösning. Vi hjälper dig att göra både ekonomiska vinster och arbetsmiljövinster. Gå till Pneumatiska transportsystem.

Saker du alltid får på köpet

När du köper våra produkter får du:
– noggrann problemanalys
– säker leverans
– trygghet
– driftsäkerhet.
Vare sig det gäller en ny anläggning eller förbättring av befintlig utrustning är vår ledstjärna kvalitet – från förarbete, val av leverantörer och underleverantörer till leverans och efterkontroll.

Gediget tekniskt kunnande

Med ett löfte om raka besked, välunderbyggda beslut och ett trivsamt samarbete hälsar jag dig välkommen till LMB.

Håkan Holmqvist

LM Bulk erbjuder

Ägare

Stora projekt? I behov av konsulttjänster? Vill du ha mer information om våra konsulttjänster?