DMN-Westinghouse

Den internationella världen av tillverkning omfattar ett stort antal industrier och företag. DMN-WESTINGHOUSE har utvecklat och tillverkar cellmatare, fördelningsventiler och andra liknande komponenter för bulkprocess industrier i mer än 40 år. Som oberoende företag utan yttre inblandning gällande systemdesign är vår enda verksamhet utveckling, tillverkning och försäljning av dessa komponenter.

DMN-WESTINGHOUSE komponenter kan användas för många applikationer. Många av våra komponenter finns tillgängliga i rostfritt stål, gjutjärn och/eller aluminiumutförande. I vilken utsträckning en komponent är lämplig för en specifik tillämpning beror på valet av material, ytor etc.

Varför välja DMN-Westinghouse?

DMN-WESTINGHOUSE erbjuder skräddarsydda lösningar för globala livsmedel-, mejeri-, petro-kemi, läkemedel-, mineral, kraft- och bioenergiindustrier. Vårt utbud av cellmatare och fördelningsventiler är förenliga med ett antal universella komponenter som kan användas inom många områden. Vi har även ett utbud av komponenter avsedda för användning inom specifika industrier eller för hantering av specifika produkter. Strikta hygienkrav och/eller lågkapacitet är ofta efterfrågade inom läkemedelsindustrin. SAL litet sanitetsgenomfallsluss är framtagen just för att möta dessa behov. Med många nya företag som dykt upp har våra cellmatare fått bevisa att de även är kapabla att hantera återvunnen plast från bilar, vegetabiliskt avfall och så vidare.

LM Bulk erbjuder