EU 1935/2004, FDA, EHEDG och USDA certifikat

Cellesluser og tovejsfordeler med EU 1935/2004 certifikat

EU 1935/2004 samt FDA

DMN-Westinghouse levererar materialcertifikat för fødevarekontakt materialer iht. EU 1935/2004. Materialen i fødevarekontakt stämmer överens med FDA

EHEDG godkendte sluserog tovejsfordelere fra DMN-Westinghouse

EHEDG

I 2011 blev DMN-Westinghouse tildelade EHEDG certifikat iht. typ EL Class som certifikat för deras hygieniska CIP cellmatare och deras tvåvägsfördelare CIP-PTD

EHEDG certifikat cellesluser   /   EHEDG certifikat CIP-PTD

USDA godkendte cellesluer og tovejsfordelere fra DMN-Westinghouse

USDA

DMN-Westinghouse har USDA certifikat (United States Department of Agriculture) på både ett urval av cellmatare samt på tvåvägsfördelare / multiportfördelare.

USDA certifikat Dairy cellesluser / USDA certifikat 2-TDV, 3-TDV, M-TDV USDA certifikat GPD