Silostillbehör

Hos oss får du alltid den bästa servicen och en säker leverans, något som gör att du kan känna dig trygg med oss som uppdragspartner. Kontakta oss via formuläret bredvid eller ring oss på 042-220203 för frågor eller beställning av silostillbehör.

DMN-Westinghouse produkter

PRV Ventil

DMN-Westinghouse PRV utjämningsventil för under-och övertryck

PRV utjämningsventil för under-och övertrycksventil är en nödvändig komponent som garanterar att det alltid finns ett atmosfäriskt tryck i behållaren eller i silon.
PRV utjämningsventil öppnas antingen när ett under- eller övertryck stiger till en oacceptabel nivå inne i behållaren eller silon och den stängs så snart det atmosfäriska trycket är återställt.
Är utvecklad för både insides- och utsides installation. Tillbehör

Datablad: PRV

DUC Hjälptömmare

Behållarhjälptömmare DUC

DUC Behållarhjälptömmare är designat för att förhindra brobyggning vid behållarutloppet upp till 5 m3. Ett roterande svärd löper längs med behållaren och förhindrar produkten att bygga broar. DUC behållarhjälptömmare säkrar upp för en jämn tömning av behållarna.

Datablad: DUC